یادش رفت یا از اولش یادش نبود؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

اولش نشستم یه تیکه از یه کتاب رو اینجا نوشتم در وصف اینکه آقا صادق قلم و کاغذ و اینا می‌خواستن و کسی بهش نمی‌داد. وقتی بهش دادن دیگه یادش رفت چی می‌خواست بنویسه. ولی خب با خودم گفتم این مسخره بازیا چیه؟


© 2022, Built in Tehran, With lots of ♡ and hope.